Skip NavigationMenu

Study of Private Perceptions of Corruption in Mongolia

 

Study of Private Sector Perceptions of Corruption (STOPP) Survey 2018

March 26, 2019

Publication

In October 2018, The Asia Foundation, in collaboration with the Sant Maral Foundation, conducted its ninth installment of the Study of Private Sector Perceptions of Corruption Survey in Mongolia, a survey of businesses based in the capital city, Ulaanbaatar. The longitudinal design of the survey helps track long-term changes and trends in perceptio… Read more

 

Бизнес Эрхлэлтийн Орчин Дахь Авлигын Нөхцөл Байдал судалгаа 2018

March 26, 2019

Publication

Азийн Сан “Бизнес эрхлэлтийн орчин дахь авлигын нөхцөл байдал” судалгааг Сант Марал Сантай хамтран нийслэл Улаанбаатар хотод байрладаг аж ахуйн нэгжүүдийн дунд 2018 оны 10-р сард ес дэх удаагаа явууллаа. Судалгааны урт хугацааны туршид үргэлжлэх давтамж нь авлигын талаарх ойлголт, хандлагад гарч буй урт хугацааны өөрчлөлт, чиг хандлагыг харьцуулах,… Read more

Mongolia business 

Building Ethics into Mongolia’s Business Ethos

March 14, 2018

Blog Post

Last week, The Asia Foundation and the Sant Maral Foundation released the eighth biannual survey of private sector perceptions of corruption, revealing a pivotal time in Mongolia’s business environment. During Mongolia’s transition in the 1990s from a centrally planned to a free market economy, the country underwent the privatization of its governm… Read more

 

Study of Private Sector Perceptions of Corruption (STOPP) Survey 2017

March 1, 2018

Publication

Study of Private Sector Perceptions of Corruption (STOPP) is an annual survey The Asia Foundation conducts in collaboration with the Sant Maral Foundation in Mongolia. This is the eighth installment, surveying Mongolian businesses based in Ulaanbaatar. Compiling the perceptions of the business community, STOPP illustrates how the business community… Read more

 

Study of Private Sector Perceptions of Corruption (STOPP) Survey 2016

November 30, 2016

Publication

In October 2016, The Asia Foundation, in collaboration with the Sant Maral Foundation, conducted its seventh installment of the Study of Private Sector Perceptions of Corruption (STOPP) Survey in Mongolia, a survey of businesses based in the capital city, Ulaanbaatar. The survey aims to provide a unique and robust tool to raise awareness and furthe… Read more

 

Бизнес Эрхлэлтийн Орчин дахь Авлигын Нөхцөл Байдал судалгаа 2016

November 30, 2016

Publication

2016 оны 10-р сард Азийн Сан, Сант Mарал сантай хамтран “Монголын Бизнес Эрхлэлтийн Орчин дахь Авлигын Нөхцөл Байдал” судалгааг долоо дахь удаагаа нийслэл Улаанбаатар хотод байрладаг аж ахуйн нэгжүүдийн дүнд явууллаа. Энэ оны судалгаа нь 2016 оны УИХ-ын сонгууль, эдийн засгийн хямрал, төгрөгийн ханшны уналт болон Засгийн Газрын зүгээс эдийн засгийг… Read more